Inceputul

Bisericile noastre formează Comunitatea Teritorială Italia, aparținând Cultului Creștin Penticostal – Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România.

Președintele Comunității face parte, de drept, din Consiliul Bisericesc al Cultului, iar toți păstorii, prezbiterii și diaconii sunt legitimați în cadrul Cultului.

Prima Biserică Penticostală Română în Italia a fost înființată în anul 1992 la Roma, zona Tor-Lupara (Fonte Nuova), având ca responsabil pe fratele Mircea Chițan, actualmente Pastor în Biserica Acquasparta-Terni.

În 1993   s-a deschis în Roma, via Anacapri a doua biserică având ca responsabil pe fratele Costel Ailoaie.

În 1997 s-au format primele comitete alese și au urmat în 1998 primele ordinări de presbiteri: George Pomohaci, Viorel Roșca, Ștefan Anania Apopei, Marius Livanu.

Între timp și în alte zone din Italia s-au deschis biserici, ceea ce a făcut ca să se constituie Comunitatea Bisericilor Penticostale Române din Italia, având 7 biserici fondatoare:

  • Roma Tor Lupara
  • Roma Anacapri
  • Roma Villalba
  • Milano Lecco
  • Verona
  • Venezia
  • Torino

Avănd toate acestea ca președinte – Pastor Viorel Roșca.

La constituirea Comunității erau înscriși cca. 500 membri în biserici.

Durata mandatelor Comitetelor de conducere a fost stabilită pentru perioade de doi ani.

După 2000

În anul 2000 numărul membrilor s-a dublat iar în funcția de președinte a fost ales Marius Livanu.

În 2002 erau cca. 2000 membri în Comunitate, iar în 2004 cca. 3000 membri.

În 2006 erau peste 4000 membri iar durata mandatele Comitetelor de conducere au fost stabilite pentru 4 ani, conform prevederilor Statutului de organizare și funcționare a Cultului Penticostal din România cu care s-a semnat protocolul de aderare în anul 2003.

În prezent funcția de președinte a Comitetului Național al Comunității o ocupă pastorul Marius Livanu.

Din anul 2004, pentru o mai bună organizare în teritoriu a Comunității s-au constituit două Filiale: Nord și Sud având ca scop supravegherea și coordonarea bisericilor în mod constant și amănunțit dat fiind creșterea dinamică a numărului de biserici și a numărului de membri.

Forul de conducere și reprezentare a Comunității rămâne Comitetul Național format din 7 pastori din cadrul celor două filiale.

Astăzi

Privind în urmă putem afirma ca și în vechime : ”Pînă aici Domnul ne-a ajutat!

Privind înainte ne punem încrederea în Dumnezeu că va face ca Biserica Penticostală Română din Italia să propășească tot mai mult și că istoria ei va continua cu lucruri frumoase care să onoreze Numele lui Dumnezeu.

Domnul să binecuvânteze Bisericile din Italia!

Domnul să binecuvânteze românii care locuiesc în Italia!

Fie ca pacea lui Dumnezeu să rămână între biserici, între slujitorii bisericilor și între toți credincioșii!