Citeşte Biblia 

Site-uri biserici din Italia

Vizite

Statut si viziune

Acquasparta (Tr) 2009.

Revizuit 2011.

 

1.Misiunea "STRĂJERUL" este o misiune creştină, fără culoare culturală, politică, sau cultică şi funcţionează în cadrul Bisericii Penticostale cu acelaşi nume din Acquasparta (Tr), dar cu autonomie proprie, care îşi propune răspândirea Evangheliei prin predicare, cât şi alte mijloace specifice, celor ce "nu Îl cunosc pe Dumnezeu" ne născuţi din nou, inclusiv copiii, şi se bazează scriptural pe trimiterea prin porunca Domnului Isus: Duceţi-vă în toată lumea, şi propovăduiţi Evanghelia la orice făptură. Marcu 16:15 ; ... şi-Mi veţi fi martori în Ierusalim, în toată Iudea, în Samaria, şi până la marginile pământului." Faptele apostolilor 1:8 .

 

2.Ea este formată numai din fraţi şi surori responsabili, care au întâlnit personal pe Isus, schimbându-le viaţa şi mărturisind aceasta prin botezul în apă, fiind plini de putere (F.A.1.7-8) şi chemaţi de Dumnezeu (înţelegând şi intărind chemarea) în acest domeniu, şi având o buna mărturie atât în biserică cât şi afară.

 

3.Bordul de conducere este format din membrii fondatori ai misiunii, după cum urmează: coordonator; secretar; casier, toate activităţile misionare se discută şi organizează de către bordul de conducere, împreună cu toţi membri.

 

4.Slujba membrilor misiunii este să vegheze asupra vieţii lor, văzând nevoia acută a oamenilor de mântuire, şi fiind în stare să arate lumii pe Isus şi puterea lucrării Lui, prin mărturie personală în toate domenile şi activităţile cotidiane ale vieţii.

 

5.Misiunea "Străjerul" îşi propune să colaboreze cu alte Misiuni, Biserici şi Lucrători Evanghelici, atât din tară cât şi din diaspora, în vederea răspândirii cât mai eficient a Evangheliei, lucrând împreună spre slava lui Dumnezeu la lărgirea împărăţiei Celui ce ne-a mântuit.

 

 6.În ce priveşte susţinerea financiară a misiunii, cât şi alte proiecte speciale, aceste nevoi vor fi acoperite din donaţii regulate ale membrilor acesteia, donaţii binevole ale credincioşilor, cât şi colecte la nivel de biserici, situaţia financiară va fi ţinută de un membru al misiunii (casier) care va informa grupul (şi contribuabili) cu privire la starea acestuia, toate cheltuelile se vor stabili de către consiliul membrilor fondatori ai grupului.

 

7.Intrarea ca membru în misiune se va face verbal, aşteptând confirmarea din partea conducerii, având ca rechizite cele menţionate în art.2. şi va fi scris în "lista membrilor" care va fi ţinuta de unul din membrii misiunii (secretar), la activităţile speciale vor mai putea participa şi voluntari din biserici, doar cu recomandarea pastorului.

 

8.Toţi membrii grupului vor trebui să participe regulat la întâlnirile de repetiţie, rugăciune, ucenicie în vederea evanghelizării, evanghelizări individuale de la om la om, programe publice, programe pentru copii şi alte activităţi cu caracter evanghelic şi social, respectând cu conştinciozitate mandatul încredinţat de misiune.

 

9.În deosebit înainte de orice turneu sau activitate misionară ne propunem să fim în zile pregatituare de post, rugăciune, ucenicie pentru evanghelizare, în vederea eficacităţii lucrării, şi întăririi chemării personale, aceste activităţi sunt cu caracter altruist, îndreptate indirect celor cărora le vom vesti vestea bună a mântuirii de păcat.

 

10.Misiunea va cuprinde: grup de cântare; evangelişti; primitori consileri; lucrătorii cu copii; vidioregistratori, şi altele, toate acestea după fiecare nevoie şi situaţie în parte, spre bunul mers al lucrării lui Dumnezeu.

 

C.I.Acquasparta (Tr) 2009.