Citeşte Biblia 

Site-uri biserici din Italia

Vizite

Importanţa Misiunii

     Totul se mişcă într-o direcţie, având pe Hristos Isus centrul de atracţie, „pentrucă prin El au fost făcute toate lucrurile care sunt în ceruri şi pe pământ, cele văzute şi cele nevăzute: fie scaune de domnii, fie dregătorii, fie stăpâniri. Toate au fost făcute prin El şi pentru El.” (Col. 1:16)

     Toate au o misiune: îngerii, soarele, apa, vegetaţia căci nimic nu a fost creat de Dumnezeu la întâmplare; dar cea mai importantă misiune este cea prin care Însuşi Dumnezeu S-a făcut om pentru a îndumnezei pe om.

     Într-adevăr, El s-a coborît în locurile cele mai de jos ale pământului, unde este reşedinţa temporară a omului, răscumpărându-l pe om din întunericul morţii în care zăcea - în urma înşelăciunii păcatului căruia-i căzuse rob prin neascultare. Dumnezeu a rupt legăturile celui rău nimicind puterea întunericului, începând cu locul cel mai ascuns al omului- inima- aducând astfel lumina binecuvântată a Împărăţiei lui Dumnezeu.

   Misiunea Fiului lui Dumnezeu este unică şi aproape imposibil de înţeles în profunzimea ei, dar cei ce beneficiază de efectele ei, trăiesc o nouă dimensiune uman-cerească. Prin Hristos, Dumnezeu a adus în lucrarea Sa oamenii, fără deosebire de limbă, seminţie, neam, cultură pentru a face din ei u poporul Lui, avându-L pe Domnul Isus Întemeietorul şi Susţinătorul ce-l va purta spre destinul arătat la înnoirea tuturor lucrurilor, conf. cu Mat. 19:28.

     Şi dacă „Dumnezeu a avut un Fiu şi L-a făcut Misionar” cum spunea Livingstone, acest Isus, la plecarea Lui din lume, a făcut o Biserică Misionară, pentruca prin ea să ajungă cu vestea bună a împăcării omului cu Creatorul său, la orice om de pe faţa pământului.

     De la Domnul Isus încoace, Biserica a pornit în călătorie prin lume ducând Lumina şi Viaţa prin cuvântul mărturisirii, impulsionată fiind de focul dragostei pentru Dumnezeu şi oameni. De aceea, orice biserică ce nu trăieşte în acest spirit este în pericolul de a nu fi cu adevărat Biserica lui Dumnezeu; pentrucă, dacă Dumnezeu L-a adus pe Isus oamenilor, la fel, Biserica lui Isus aduce pe oameni la Dumnezeu.

     Aşadar, dacă Dumnezeu a făcut „misiune transculturală” aducând valorile Împărăţiei cerurilor pe pământ, cu atât mai mult noi suntem chemaţi să ducem cu entuziasm aceste valori la toate subculturile din „marea cultură” a pamantenilor.

     Cititorule drag, unde te afli tu?...Fiecare om are un suflet ce strigă după salvare pe o frecvenţă ce poate fi interceptată numai de cei acordati pe frecvenţa inimii lui Dumnezeu. Tu, cel care ai fost salvat, ai inima acordată pe frecvenţa inimii lui Dumnezeu pentru a fi acolo unde te vrea El?

                                                                            

                                                                                                                                                              Stefan Caraman