Citeşte Biblia 

Site-uri biserici din Italia

Vizite

Activităţile Misiunii "Limanuri bune"

Activităţile Misiunii  

,,Limanuri Bune”

 

 

 

Biserica ,,Limanuri Bune” a dat curs chemării la misiune, în urma conştientizării făcute de Duhul Sfânt, prin decizia de a deveni un instrument activ în mâna lui Dumnezeu folosit pentru mântuirea celor pierduţi. După cum se ştie că atunci “când Dumnezeu are o lucrare de făcut mai întâi îşi cheamă poporul la rugăciune”, cum era normal, cu rugăciune a început şi această lucrare.

Decembrie 2006-motivată fiind de porunca Domnului Isus de a vesti oamenilor de pretutindeni Evanghelia şi garanţia însoţirii Lui, în biserica Limanuri Bune s-a format o grupă de misiune compusă din câțiva membri ai bisericii hotărâţi să se implice permanent în acţiunea de vestire a Evangheliei-grupă ce a antrenat întreaga biserică în lucrarea de misiune transculturală. Motivați de chemarea Domnului Isus de a împărtăşi tuturora această mare nevoie, dorim ca împreună să fim parte la extinderea Împărăției lui Dumnezeu.

 

Iată care sunt obiectivele noastre.

 •  Rugăciune permanentă pentru oamenii nemântuiţi – în special pentru “Fereastra 10-40” unde este concentrată 59% din populaţia lumii (3,6miliarde loc.), şi cea mai mare întăritură a satanei prin existenţa celor mai mari blocuri religioase hinduse (717mil.), musulmane (706 mil), budiste (153mil.)
 •  Rugăciune permanentă pentru misionarii aflaţi deja în misiune.

 

 

 

Activităţile misionare:  

India:

 •  Sustinerea financiară a 60 de copii rămaşi orfani in urma persecuţiei hinduse din Orissa. 
 •  Construcţia unui nou orfelinat dar care va funcţiona ca şcoală pentru aceşti copii și loc de închinare pentru cei din zonă.  Mai multe foto.

 

 

 •  Sponsorizarea educării.
 •  Înfiintarea unei şcoli biblice.
 •  Sustinerea misionarilor plecaţi pe câmpul de misiune.

Nevoi urgente  

 •  Un mijloc de transport pentru orfelinat.
 •  Depurator pentru filtrarea apei.  

 

Siberia

În Taiga:

 •  Sponsorizarea unor misionari.
 •  Lucrarea de reabilitare a drogaților din Taiga -Siberia.
 •  Amenajarea centrului de reabilitare a drogaţilor.

 

Nevoie urgenta

 •  Infiintarea unui centru de reabilitare pentru femei.

 

 

În Beriazovsk

 •  Lucrarea cu copiii străzii, care se ocupă o altă familie misionară din Beriazovsk-Siberia

 

 

Italia

Proiecte de viitor

 •  Implicarea în proiectul ,,Wycliffe” pentru traducerea Bibliei.
 •  Implicarea în transportul de Biblii cu asociația ,,Porte Aperte” (Open the Door) 

Romania

 •  Susţinere financiară a unei lucrări de evanghelizare în satul Crunţi judeţul Ialomiţa.

 

Orice faceți sa faceți din toată inima, ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni, ca unii care ştiți ca veți primi de la Domnul răsplata moştenirii. Voi slujiți Domnului Hristos. Coloseni 3:23-24

Contact:

Biserica ,,Limanuri Bune”, via del Barco Nr. 7,

Tivoli Terme, Roma

E-mail: limanuribune@ymail.com